11 sierpnia, 2022

Mój Styl Blog

Jak żyć zdrowo, co warto kupić a co nie?

Jakie uprawnienia powinien posiadać właściciel firmy transportowej?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument poświadczający kwalifikacje do podjęcia pracy w transporcie drogowym.

Certyfikat wymagany jest od osób, które chcą prowadzić działalność, prowadzić firmy spedycyjne czy też logistyczne w transporcie drogowym. Dodatkowo certyfikat powinny posiadać osoby, które chcą zarządzać transportem drogowym, w firmie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba, która posiada tego rodzaju uprawnienia.

Jakie uprawnienia powinien posiadać właściciel firmy transportowej?

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzaminy na kompetencje zawodowe można zdać w wielu większych miastach Polski, przeprowadzane są przez Instytut Transportu Samochodowego, w niektórych przypadkach osoby, które ukończyły studia o odpowiednim profilu, mogą być zwolnione z części egzaminu. Egzamin składa się z części testowej, w tym przypadku jest on podzielony na dwie części po dwie godziny, gdzie rozwiązujemy test składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, oraz zadań egzaminacyjnych dotyczących przepisów transportu drogowego, przy czym część pytań będzie dotyczyła czasu pracy kierowców. Aby zaliczyć egzamin należy zdać przynajmniej 50% z każdej części, w przypadku dwóch części będzie to 60% ogólnej liczby punktów, którą możemy zdobyć.

Obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych został przyjęty przez parlament europejski w 2001 roku, dotyczy on transportu na terenie wszystkich krajów wspólnoty europejskiej. Certyfikat kompetencji zawodowych powinna posiadać osoba pracująca w firmie, która zajmuje się przewozem rzeczy, gdzie pojazdy przekraczają dopuszczalną masę całkowitą trzy i pół tony. Dodatkowo wymagany jest w transporcie międzynarodowym czy też transporcie osób w pojazdach powyżej 9 osób łącznie z kierowcą.

Obecnie możemy skorzystać z kursów na certyfikat kompetencji zawodowych, dowiemy się jakie są zasady oraz przepisy występujące w transporcie rzeczy oraz osób. Wiele aspektów dotyczy czasu pracy kierowcy, należy pamiętać, iż kierowcy samochodów ciężarowych powinni pracować określoną liczbę godzin w ciągu doby oraz w ciągu tygodnia. Czas nie może być przekroczony, obecnie stosuje się tachografy elektroniczne oraz inne systemy, które umożliwiają kontrolę czasu pracy kierowcy dlatego należy przestrzegać wszystkich norm oraz przepisów.